Till den svenska startsidan
Om RNP
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy

Svetsning


English Svenska Deutsch

Trippel-A

Miljöpolicy

RNP ska aktivt minska sin miljöpåverkan.

I praktiken innebär det:

· Följa gällande lagstiftning, bindande krav och intressenters krav.
· Genom försiktighetsprincipen bidra till en långsiktig ekologiskt hållbar   utveckling
· Öka miljömedvetandet hos våra medarbetare
· Påverka våra leverantörer för att minska transporternas miljöbelastning

Genom målstyrning och ständig förbättring av våra processer ska vi minska vår miljöpåverkan.

   


    


RNP AB   Faktorigatan 7   261 35 Landskrona   Tel 0418 - 44 87 70